Друкарня МАКРОС
Вишукана поліграфія для вибагливих замовників

Перегляньте зразки
нашої продукції
     Ознайомтесь з цінами
на нашу продукцію

м.Київ

31 липня 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю „Макрос”, платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі – Виконавець), в особі генерального директора Федоренко В. Г., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________ (надалі – Замовник), в особі директора ________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, в Виконавець бере на себе зобов’язання виконувати друк та виготовлення поліграфічної продукції (далі – роботи) та передати їх Замовнику у визначений термін за накладними. Замовник бере на себе зобов’язання сплатити за Роботи на умовах Договору і Додатків (Специфікацій) до Договору. Роботи виконуються Виконавцем із свого матеріалу і своїми засобами.

1.2. Технічні характеристики складових кожного накладу визначаються Сторонами в специфікаціях, які є невід’ємними частинами чинного Договору.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість роботи, зазначеної в п. 1.1. договору, позначається у Специфікації до кожного замовлення та у рахунках-фактурах.

2.2. Замовник здійснює передоплату робіт у розмірі 70 % вартості замовлення протягом 2-х днів після підписання Специфікації чергового замовлення, решту 30% - протягом 3-х банківських днів після отримання сигнальних зразків замовлення.

2.3. Якщо протягом дії договору виникне необхідність виконання додаткових робіт, Виконавець приступає до їх виконання після підписання додатку до цього договору, де буде погоджена Сторонами вартість додаткових робіт та строки їх виконання.

3. Права та обов’язки Замовника

3.1. Замовник має право: